Do czego służy sprzęgło podatne?

Do czego służy sprzęgło podatne?

W maszynach transportowych przywykliśmy już do obecności sprzęgieł mechanicznych. To właśnie one odpowiadają za łączenie dwóch niezależnych obrotowo elementów – czynnego oraz biernego. Pozwala to na przeniesienie momentu obrotowego. Wspomniane połączenie jest zwykle na tyle skuteczne, że reaguje nawet na niewielkie błędy montażowe.

Sam moment obrotowy może być, w czasie normalnej eksploatacji, zarówno stały, jak i zmienny. Niestety, oznacza to, że samo sprzęgło typu SHC również może być narażone na zmienne obciążenia. Nietrudno się domyślić, że może się to przyczynić do niekorzystnych zjawisk, w tym zwłaszcza do drgań organu roboczego w maszynie.

Oczywiście, problem można rozwiązać przynajmniej częściowo. W tym celu warto zainteresować się możliwościami, jakie posiada sprzęgło podatne. Te, dzięki właściwościom sprężystym i tłumiącym elementu podatnego, może obniżyć, a nawet wyeliminować w całości nierównomierność momentu obrotowego, jaki przenosi. Jeśli sprzęgła podatne mają dobrze spełniać swoją funkcję, konieczne jest ich poprawne dobranie.